Mosanden Næringspark , Næringstomter

Beskrivelse

Mosanden Næringspark er Trysil kommune sitt tidligere industriområdet. Næringsparken ligger lett tilgjengelig ca. 2,0 km sør for Innbygda (kommunesenteret). I prinsippet vil all turisttrafikk til Trysil passere området. Næringsparken er i stadig vekst med etablering av både handels-, entreprenør- og industrivirksomhet. Flere aktører er på veg til å etablere seg i området, og tomteetterspørselen er stabil. Næringsparken har en meget aktiv næringsforening. Et av hovedmålene til denne er å få parken til å fremstå som et drivende godt næringsområde, i tillegg skal den være attraktiv, estetisk som forretningsmessig. 

Her finner du reguleringsplanen til Mosanden Næringspark.

Regulert til Lett industri, industri, kontor og forretning
Adresse Mosanden Næringspark, 2420 TRYSIL
Areal Fra 1,5 daa og opp til 12 daa
Pris Salgspris fra kr 100,- til kr 250,- pr kvm