Tomter

Vi har flere ledige tomter på Mosanden Industriområde.
Se om noe av det under kan passe, hvis ikke så ta kontakt.