Om oss og vårt

Trysil Industrihus AS er heleid av Trysil kommune. Formålet er å drive aktiv eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling i Trysil. Trysil Industrihus AS disponerer ca 4 500 m² med lokaler, fra produksjonslokaler til kontorbygg for offentlig og privat virksomhet. Trysil Industrihus er medeier i eiendomsselskapet Torgalnup AS som eier «Trysil hotell».

Vi har også et betydelig areal med ledige tomter for både salg og feste. Per i dag ca 40 daa. Skal du etablere næring i Trysil og mangler lokaler eller tomt, ta kontakt med oss!