Veterinærkontoret , Mosanden Næringspark

Beskrivelse

”Veterinærkontoret” ligger sentralt inne på Mosanden Næringspark langs Vestsidevegen. Bygningen er bygd i flere etapper og opprinnelsen var en Trybohytte som ble brukt som salgskontor i Innbygda (Trysil sentrum). Bygningen er oppført med mur og tre som hovedmaterialer og er etter flere etapper med ombygging og tilbygging tilpasset dagens leier. Bygningen er på ett plan. Avstanden til Trysil sentrum er ca 2,5 km. Standarden på lokalene er i dag tilpasset driften av en smådyrklinikk med butikk- og kontorlokaler. De tekniske fagene er oppgradert og det er separat AC i tillegg til ventilasjonsanlegg. Fasadene er tilpasset den lokale byggeskikken og harmonerer godt med det omliggende bygningsmiljø. Det er parkeringsplasser tilknyttet lokalene som er beregnet på leier og dennes kunder. I og med at alle lokalene er utleid så oppgis her kun et prisområde ved et eventuelt nytt leieforhold. Veiledende pris pr. kvm. eks. mva og felleskostnader: kr. 800,- .

Dagens leieforhold
Bygningen er i dag 100 % utleid til Trysil Dyreklinikk.

Regulert til Industri, kontor og forretning
Adresse Vestsidevegen 69, 2420 TRYSIL
Areal 160 kvm BTA
Pris Se beskrivelse