Kompetansesenteret , Mosanden Næringspark

Beskrivelse

”Kompetansesenteret” ligger inne i Mosanden Næringspark på vestsiden av Trysilelva ca 2,5 km sør for sentrum. Bygningen er oppført i 1982 i tre etasjer med mur, betong og tre som hovedmaterialer. Underetasjen inneholder sanitære rom, lager og garasje. Bygningen ligger sentralt plassert i næringsparken. Standarden på lokalene er i dag tilpasset de forskjellige virksomhetene som dagens leiere representerer. De tekniske fagene er oppgradert og det meste av lokalene er nyoppusset innvendig. Kontorene har store vindusflater som gir mye dagslys. Fasadene er i tradisjonell 70-tallsstil med stående tømmermannspanel og med et bislag som danner inngangsparti. I og med at alle lokalene er utleid så oppgis her kun et prisområde ved et eventuelt nytt leieforhold. Veiledende pris pr. kvm. eks. mva, felleskostnader og parkering: Fra kr. 800,- for kontor- og forretningslokaler.

Dagens leieforhold
Bygningen er i dag 100 % utleid. Nåværende leiere er Eltrykk Trysil, TrysilPosten, Accountor Trysil, Trysil Industrihus, Lerbak & Jota og Trysil Takst. 

Regulert til Industri, kontor og forretning
Adresse Vestsidevegen 71, 2420 TRYSIL
Areal 860 kvm BTA
Pris Se beskrivelse