Industribygg nr.1 , Mosanden Næringspark

Beskrivelse

"Industribygg nr. 1" er bygd i siporex og betong på ett plan og er seksjonert. Dette var av de første industrilokalene som ble oppført på Mosanden, og har siden ikke blitt vesentlig oppgradert. Lokalene slik de fremstår i dag egner seg til lager. Bygningen er tilknyttet Trysil fjernvarme, øvrige tekniske anlegg må totalrenoveres hvis bygningen skal brukes til kontor, produksjon eller lignende. I prinsippet vil dette medføre en hovedombygging.

Dagens leieforhold
Lokalene er 100 % utleid til Holt Invest og 
Trysil Liftutleie.

 

Regulert til Industri, kontor og forretning
Adresse Vestsidevegen
Areal 400 kvm BTA
Pris Se beskrivelse