Flendalsvegen 4 , Trysil sentrum

Beskrivelse

”Flendalsvegen 4” ligger 150 m nord for Trysil hovedkirke og ca 250 m nord for rundkjøringen i Trysil sentrum. Bygningen er bygd i flere etapper, der den eldste delen er fra 1954. Bygningen er oppført med mur og betong som hovedmaterialer og er siden 2005 blitt pusset opp til dagens standard. Hovedbygningen er i to plan. I tillegg er det en nyrenovert lagerbygning på eiendommen, denne er oppført med mur og tre som hovedmaterialer og har ett plan.

Bygningene ligger tilknyttet Trysil sentrum med gangavstand til butikker og rådhus. Standarden på lokalene er i dag tilpasset de forskjellige virksomhetene som dagens leiere representerer og fremstår som moderne. De tekniske fagene er oppgradert og store deler av bygningsmassens takarealer er etterisolert. Kontorlokalene har store vindusflater som gir mye dagslys. Fasadene er tilpasset den lokale byggeskikken og harmonerer godt med det omliggende bygningsmiljø. Det er parkeringsplasser tilknyttet lokalene som er beregnet på leierne og deres kunder. I og med at alle lokalene er utleid så oppgis her kun et prisområde ved et eventuelt nytt leieforhold. Veiledende pris pr. kvm. eks. mva og felleskostnader: Fra kr. 350,- for lager, og fra kr. 800,- for kontor- og forretningslokaler.

Dagens leieforhold
Bygningene er i dag 100 % utleid og rommer bl.a. Sweet
Protection med butikk for salg av egne varer, brannstasjon,
ambulansestasjon, drosjestasjon, Hedmark trafikk, FIG (Sivilforsvaret), skatehall mm.


Regulert til Offentlige formål, kontor, forretning og lager
Adresse Flendalsvegen 4, 2420 TRYSIL
Areal 2 310 kvm BTA
Pris Se beskrivelse